بسمه تعالی مقدمه شما رانندگان بارها صحنه هایی از قیچی شدن تریلی رادیده اید ، صحنه بسیار غم انگیزی  است ما در این مطلب سعی  داریم به بررسی علل این حادثه بپردازیم .   قیچی کردن تریلر ها حالتی است که تریلر نسبت به کشنده با زاویه ای قرار می گیرد که کشنده از کنترل خارج می شود و دیگر تریلر از کشنده فرمان نمی گیرد که این می تواند منجر به تصادف یا خارج شدن از جاده بشود. علت استفاده از نام قیچی حالتی است که دو لبه قیچی بعد از باز شدن قیچی نسبت به هم پیدا می کنند و این همان حالتی است که کشنده تریلر از خود تشکیل می دهند که نام  انگلیسی آن   Jackknife یا چاقوی جیبی یا چاقوی ضامندار نامیده می شود یک چاقوی جیبی در حالت کاملاً باز حالتی است که یک کشنده و تریلر در وضعیت عادی قرار دارد  ولی در حالت نیمه باز تیغه چاقو  بدنه چاقو زاویه ی پیدا می کند که همان حالت قیچی کردن را تداعی می کند .   چرا تریلی ها قیچی می کنند؟ یک کشنده و تریلر پشت سرش را در نظر بگیرید. فرض کنید ترمز کشنده بریده باشد ولی تریلی هنوز بتواند ترمز بکند.  چنین مجموعه ای هیچ وقت قیچی نخواهد کرد زیرا ترمز تریلی باعث کشیدن چرخ عقب کشنده به عقب و مستقیم کردن مجموعه تریلی و کشنده را خواهد داشت.   حالا حالت حادّ برعکس را درنظر بگیرید که کشنده ترمز داشته باشد ولی تریلی ترمزش بریده باشد. به محض ترمز کردن کشنده،‌ کشنده می خواهد بایستد ولی تریلی می خواهد به راهش ادامه دهد.  کوچکترین زاویه ای اگر بین کشنده و تریلی بوجود بیاید باعث حالت قیچی شدن خواهد شد.  یک مداد را در نظر بگیرید که از وسط ترک خورده باشد و در واقع دو تکه باشد.  حالا آنرا از دو طرف به هم فشار بدهید (کشنده ای که می خواهد ترمز کند و تریلی ای که می خواهد ترمز نکند).  تا وقتی که فشار دو طرف شما مستقیم باشد مداد به صورت یک تکه باقی خواهد ماند ولی به محض اینکه با دستتان جهت نوک مداد را عوض کنید (کشنده بخواهد کمی بپیچد) مداد از محل ترک خواهد شکست. پس دو حالت حاد را دیدیم که در یکی کشنده ترمز نداشت و حالت دوم تریلر ترمز نداشت. حالا مجموعه ای از حالات بین این دو را در نظر بگیرید که ببینیم در چه حالاتی این مجموعه قیچی خواهد کرد. حالتهای قیچی 1- هرگاه ترمز کشنده بهتر از ترمز تریلر عمل کند پتانسیل قیچی کردن وجود خواهد داشت و تنها عنصر دیگری که لازم است وجود مقداری زاویه بین کشنده و تریلر خواهد بود که آن هم با اندکی فرمان دادن توسط راننده می تواند بوجود بیاید.  اگر کشنده مجهز به ترمز ABS باشد ولی تریلر قدیمی بوده و فاقد این سیستم باشد همیشه خطر قیچی کردن وجود دارد. 2- اگر لاستیک های کشنده عاجدار و نو بوده ولی لاستیک های تریلر کهنه و بدون عاج باشد یعنی قدرت ایستایی کشنده بهتر از تریلر است و خطر قیچی کردن وجود خواهد داشت این حالت در کشور ما ایران زیاد است چون اغلب راننده ها هزینه را خرج لاستیک کشنده می کنند و برتریلر از تایرهای کهنه استفاده می کند که به  هنگام ترمز گرفتن شدید  تایرهای  تریلر قفل می شود  و به اصطلاح روی سطح آسفالت کشیده می  شود  آن هم بعلت نداشتن (عاج کافی لاستیک تریلر)  اصطکاک کمتری ایجاد می کند و مانند اسکی لیز می خورد خطر قیچی کردن وجود دارد                   4- اگر سطح زمین برفی و یا خیس باشد نیروی کمتری برای قیچی کردن لازم است و هرگونه فرمان و ترمز همزمان می تواند منجر به این حالت بشود. همیشه در برف و باران احتمال قیچی کردن بیشتر است زیرا نیروی اصطکاک کمتر است لازم به ذکر است که خطر قیچی شدن براثر ترمز شدید از طرف راننده بعلت مواجه شدن با یک مانع ایجاد می شود و یک راننده نباید با تصور ترمز شدید بگیرد و غافل از خطر قیچی باشد چون قیچی شدن چه در جاده خشک و چه در جاده لغزنده اتفاق می افتاد  چاره چیست؟ مهارت راننده هنگام مواجهه با مانع و پرهیز کردن از ترمز شدید(کوبیدن به ترمز)  که آگاهی و بکار بردن از عکس العمل سریع که یک نوع رانندگی تدافعی می باشد برا ی خنثی کردن این حادثه کار ساز است لاستیک های عاجدار در کشنده و تریلر  مجهز بودن به سیستم ترمز ABS در کشنده و تریلر هماهنگ بودن ترمز تریلر و ترمز کشنده تنظیم بودن باد لاستیک ها در هر دو بالانس بودن وزن بار در روی تریلی از نظر عرضی (طولی آنقدر مهم نیست) فرمان ندادن تا حد امکان در موقع ترمزهای سخت و انتخاب بین ترمز و یا فرمان در موقع اورژانس  قانون فیزیک می گوید که چسبیدن لاستیک به زمین حدی دارد اگر راننده ای بخواهد هم ترمز کند و هم فرمان بدهد این چسبندگی باید به دو قسمت تقسیم شود مثلاً اگر هشتاد درصد چسبندگی صرف ترمز بشود در آنصورت فقط بیست درصد چسبندگی برای دور زدن باقی می ماند که به احتمال زیاد برای پیچیدن و جلوگیری از برخورد کافی نیست. بهترین کار اینست که در این شرایط حاد بین ترمز و فرمان دادن یکی را انتخاب کنید. اگرچه این مخالف عکس العمل عادی شما است ولی ایمن تر است. اگر واقعاً هر دو لازم است، ترمز شدید بگیرید (با داشتن ABS) ولی قبل از فرمان دادن، ترمز را ول کنید و بگذارید تمام چسبندگی لاستیک ها صرف دور زدن بشود.