شغل رانندگی شغلی با ویژه گی خاص  رانندگانی که افراد باهوش  و با تجربه با هوش اجتماعی بالا که دارای مهارت رانندگی و تجربه های ارزشمند   این حقیر ازهدف تولید این مطالب این است که مردم عزیز کشورمان بدانند که این شغل و کسانی به نو عی در گیر این شغل هستند افراد با تجربه و مهار در زمینه رانندگی و افرادی مهربان و بامحبت وبا صفای می باشند  هدایت پیوسته یک سیستم مکانیکی نیاز به مهارت می باشد و حاکم شدن به این سیستم مکانیکی که ابعاد قبل توجهی هم دارد و بعضی از رانندگان سواری  به خاطر عدم شناخت این خودروها و هدایت آن هنگام عبور از کنار کامیون های سنگین  احساس ترس بر آنها غالب می شود  رانندگان پایه یک  می تواند یک  مکانیک خوب  باشد و این به سبب آشنایی به موضاعات فنی و تبادل این موضاعات با همکارانش   و آشنا بودن به  قوانین فیزیک در رانندگی   که در مطالب بعدی به تدریج به آن خواهیم پرداخت .  یکی دیگر از اهداف بنده متوجه کردن برخی از اقشار جامعه به لحاظ بد بین بودن به رانندگان ماشین های سنگین است که با دیدن چهرهای درهم کشیده و خطوط چهرهای این عزیزان قضاوت و پیش داوری های نابجا می کنند . آشنایی رانندگان سواری وسبک به روحیات و شرایط راننده خودروی سنگین و اشنا بودن به نقاط کور کامیون ها و مسائل فنی کامیون هاو جادها و شهر که بهتر رانندگی کنیم و ازخطر تصادف پیش گیری کنیم در بخش اول می خواهم به بطور ظاهری نگاهی به خودروهای سنگین و ظاهر آن بندازیم که در نگاه اول شما یک کامیونی رو تجسم می کنید که که اشعار وجملاتی در اطراف و پشت آن نوشته شده است اکثر رانندگان تمایل به نوشتن شعرهایی پشت کامیون خود دارند و شما در جاده هنگام مسافرت با نگاه کنجکاوانه ای که به اطراف دارید با این نوع اشعار مواجه شده ایدو آنها را با دقت خوانده اید و در کل نباید این تصور را داشت که کامیون ها تریلر ها چون ابعاد بزرگی دارنندمثل هیولا وحشی و غیر قابل کنترل هستند بی شک هدایت این کامیون را فردی با مهارت بالا بر عهده دارد پس خونسرد باشید و درمسیر خود سفر خودتان را ادامه دهید