من قبلا با این تصور رانندگی  می کردم  که کمر بند ایمنی برای ماشین های کوچک تر از خودم ساخته شده  و من در کامیون خودم در اوج قدر ت هستم و کسی نمی تونه صدمه ای به من بزنه و مثل یه شیر مغرور بودم      تا این که یه روز چشم تان روز بد نبینه در یکی از سفرهای که داشتم  طبق معمول کمربند م رو نبسته بودم سر یک سرعت گیر که سرعتم رو  کم کردم  یه  راننده کمپرسی با تمام سرعت به پشت تریلی من کوبید  وقتی  به خودم اومدم دیدم سرم پانسمان شده بود  و سرم محکم به شیشه  جلو خورده بود و اصلا انتظار   این چنین ضربه ای رو نداشتم  پس  ازگذشت 8 سال از این  حادثه الان هر وقت می خواهم حرکت کنم کمر بندم رو  حتی در مسافت های نزدیک   هم می بندم. البته این مطالب یک موضوع بسیار مهمی می باشد که رانندگان سواری باید و خودروهای سبک باید بیشتر اهمیت بدهند بدلیل ضعیف بودن بدنه خودرو و سبک بودن آن