ادامه ....چگونه کنار کامیون ها رانندگی کنیم

- پس ازگذشتن از کامیون ازتغییرسریع مسیر خودداری کنید

رانندگان کامیون درارتفاع بیشتری نسبت به دیگر رانندگان قرار دارند وکاپوت کامیون قسمتی از جاده را که در مقابل آن قرار دارد راغیرقابل دید میکند.

شما باید بتوانید تمام قسمت جلویی کامیون یاهردو چراغش را در آینه جلوییتان ببینید سپس در جلوی کامیون قرار بگیرید.  

یک کامیون برای متوقف شدن دو برابر زمان و فضای خالی نیاز دارد. هنگامیکه ازجلوی یک کامیون عبورکردید سرعت خود را سریع کم نکنید چون ممکن است شما هنوز درنقطه کور دید راننده قرار داشته باشید.

حتی اگر راننده شمارا دیده باشد ممکن است نتواند به موقع سرعت خودرا کم کند. تا زمانی که بین شماوکامیون به اندازه 10 ماشین فاصله وجود ایجاد شود ازسرعت خود کم نکنید.

 8- هنگامی که کامیون ازسمت راست درحال دور زدن است ازسمت راست آن حرکت نکنید.

یک کامیون برای دور زدن به فضای بسیارزیادی نیاز دارد. راننده کامیون زمان دور زدن نمیتواند وسایل نقلیه که در سمت راست خود قرار دارد را ببیند.

این مسئله برای موتورسواران ودوچرخه سواران بسیار مهم است زیرا نباید هنگامیکه یک کامیون درحال دور زدن است یادر تقاطعی ایستاده است ازسمت راست آن اقدام به دور زدن نمایند.

هنگام دور زدن دقت کنید کامیونها به فضایی بیشتری برای دور زدن نیاز دارنند  پس در نقطه کور کامیون قرار نگیرید

 

9-  به چراغ های ترمز وچشمک زن کامیون توجه کنید

این چراغها میتوانند نشانه ای باشند که راننده کامیون نمی تواند شمارا ببیند.

اگریک کامیون درحال دور زدن یاتغییرلاین است صبورباشید وتوقف کنید حتی اگر حق عبور باشما باشد.

اگر چراغ راهنمای کامیون را دیدید که روشن شد و یا اینکه باتغییرلاین کامیون مواجه شدید این بدین معنی است که شما درنقطه کور دید راننده قرار دارید.               

10- بوق بزنید

هنگامیکه که میبینید یک کامیون به سمت مسیری که شما دران قرار دارید درحال حرکت است بابوق زدن راننده را متوجه خود نمایید.اگر ضروری بود چند بار ازبوق استفاده نمایید

اگر راننده کامیون متوجه بوق شما نشد برای اینکه باآن تصادف نکنید سعی کنید به شانه جاده بروید 

نکات

* این توصیه ها برای سایر وسایل نقلیه بزرگ مانند اتوبوس ها هم کاربرد دارد.

* همیشه هنگام دور زدن یا توقف کردن به خوبی علامت دهید.این کار زمان لازم را به رانندگان تریلی می دهد تا از تصمیم شما آگاه شوند و بتوانند سرعت خود را کاهش دهند.

* وقتی می خواهید از یک کامیون سبقت بگیرید سرعت خود را زیاد کنید تا در حداقل زمان ممکن از نقطه کور دید راننده کامیون عبور کنید. البته توجه داشته باشید که سرعت شما همچنان در محدوده سرعت ایمن باشد.

* هنگامی که یک کامیون از شما سبقت می گیرد سرعت خود را کاهش دهید تا از شما به سرعت عبور کند.  این بدین معنی است که شما می توانید سریعا از نقطه ی کور دید راننده کامیون خارج شوید.

* اگر راننده کامیون را در آینه های کناری اش می بینید این بدان معنیست که او نیز می تواند شما را به خوبی ببیند.حواستان باشد که راننده کامیون حتما شما را ببیند.

* هنگامی که در جاده های بارانی یا برفی از کامیون گذر می کنید برف پاک کن های خود را در سرعت بالا قرار دهید تا در دید شما خللی ایجاد نشود.

.