چگونه در کنار کامیونها رانندگی نماییم

رانندگی در کنار کامیون های تریلر هر روز برای بیشتری از ما اتفاق می افتد اما بسیاری از رانندگان این واقعیت را نمی دانند که کامیون های بزرگ دارای نقاط کور هستند و اشتباها فکر می کنند چون رانندگان کامیون در سطح بالاتری هستند پس می توانند آنها را به راحتی ببینند

.

رانندگان زیادی به ویژه تازه کارها نمی دانند که تریلی ها دارای نقاط کوری هستند که می تواند حوادث خطرناکی نظیر آتش گرفتن ماشین های مسافربری را در پی داشته باشد.

این مقاله به شما خواهد گفت که چگونه می توانید از نقاط کور تریلی ها در امان بمانید

    

 -1 با نقاط کور کامیون ها بیشتر آشنا شوید

نقطه کور جایی است که راننده نمی تواند سایر وسایل نقلیه را ببیند.دانستن محدوده و مکان هر نقطه کور یا بدون دید می تواند کمک کند که از قرار گرفتن در این نقاط جلوگیری کنید. تصویر بالا نقاط کور را به شما نشان می دهد.

* یکی از نقاط کور دقیقا در پشت کامیون وجود دارد.راننده کامیون نمیتواند این محدوده را به خوبی ببیند.

 یکی از نقاط کور دقیقا در پشت کامیون وجود دارد.راننده کامیون نمیتواند این محدوده را به خوبی ببیند.

یکی دیگر از نقاط کور جلوی کامیون وجود دارد که لاینی که کامیون در آن وجود دارد و همچنین لاین سمت راستش را شامل می شود.

همچنین یک نقطه کور کنار در سمت راست کامیون وجود دارد.

-2 صبور باشید

هنگامی که در جاده در کنار یک کامیون رانندگی می کنید لازم است که با دقت رانندگی کنید و بدانید که کامیون ها نمی توانند در شرایط اضطراری به سرعت عکس العمل نشان دهند.

صبور بودن در رانندگی به اندازه دانستن نقاط کور دید کامیون ها حائز اهمیت است.

- 3 خیلی نزدیک به کامیون ها حرکت نکنید  

اگر نزدیک به یک کامیون حرکت کنید باعث می شود شما در نقطه کور پشت کامیون قرار بگیرید و اگر راننده از آن آگاهی نداشته باشد تغییر مسیر ناگهانی یا توقف آن شما را در خطر تصادف با عقب کامیون قرار می دهد.

بهترین فاصله از پشت کامیون چیزی در حدود 20 تا 25 برابر طول یک ماشین سواری است.

* همچنین اگر بسیار نزدیک از پشت یک کامیون حرکت کنید،نمی توانید علائم راهنمایی و رانندگی جاده را به خوبی مشاهده کنید.

* یکی دیگر از دلایلی که نباید خیلی نزدیک به کامیون ها حرکت کنیم این است که کامیون هایی که با سرعت بسیار زیادی حرکت می کنند فشار باد زیادی را تولید می کنند.

* هنگام رانندگی در شب اگر پشت یک کامیون قرار دارید از نور پایین استفاده کنید زیرا آینه های بغل کامیون می تواند نور ایجاد شده را به شما بازتاب کند.

4- هنگامی که پشت یک کامیون در حال حرکت هستید سعی کنید حدالمقدور آینه های کناری آن درتیررس دید شما باشد.

اگر شما چهره راننده کامیون را در آینه ها ببینید این بدان معناست که او هم می تواند شما را ببیند.

لحظه ای که شما نتوانید صورت او را در آینه های بغل کامیون ببینید این بدان معناست که او هم نمی تواند دیگر شما را ببیند.

اگر شما حتی دید یکی از آینه ها را از دست بدهید راننده کامیون دیگر نمی تواند خودروی شما را ببیند.

 

5- هنگامی در جلوی یک کامیون در حال حرکت هستید با فاصله زیاد از آن حرکت کنید زمانی که در جلوی کامیون هستید و میخواهید مسیر خود را تغییر دهید مطمئن شوید که فاصله زیادی با کامیون دارید.

6-  به هنگام عبور یا سبقت گرفتن از کنار کامیون ها احتیاط کنید