بکسل کردن کامیون    

هنگام خرابی موتور و از کار افتادن خودرو که مجبور به بکسل کردن آن میشود حتما گاردانها را باز کرده ویا پلوسها را خارج نمائید در غیر اینصورت به جهت کار نکردن ایل پمپ گیربکس خواهد سوخت و منجر به خسارت سنگین میگردد .

توصیه : باز کردن گاردان ساده تر وراحت تر میباشد این روش را انتخاب فرمائید .


وقتیکه موتور خراب شود در نتیجه کمپرسور هوا از کار می افتد و فشار باد سیستم ترمز افت میکند بنا بر این بعد از باز کردن میل گاردان و یا خارج کردن پلوسها می بایست سیلندر مجتمع (دبه ای ترمز ) آزاد گردد که به سه طریق این کار انجام می گیرد .

1- به صورت مکانیکی :


http://hampamashin.com/images/Article/khodrosangin/1394-10/boksel1.jpg


پیچ روی سیلندر مجتمع را تا ا نتها به بیرون بپیچانید تا چرخ آزاد بچرخد .

توجه :قبل از بکار انداختن مجدد کامیون سیلندر مجتمع را دوباره به حالت اولیه بر گردانید .

2-آزاد ساختن سیلندر مجتمع(دبه ای)با فشار باد چرخ زاپاس:(برای مسافتهای کوتاه)

اهرم ترمز دستی را در حالت آزاد قرار دهید . در پوشهای سوپاپ پر کن در سوپاپ چهار مداره و والو لاستیک را بر دارید .شیلنگ رابط را به سوپاپ مخصوص برگردان باد (والو) لاستیک وصل نمائید. چنانچه چراغ کنترل ترمز دستی در آمپر چندگانه خاموش شود سیلندر مجتمع آزاد شده است .

3-آزاد ساختن سیلندر مجتمع (دبه ای)توسط یک کامیون دیگر:(برای مسافتهای طولانی)

در مسافتهای طولانی میتوان کامیون رااز طریق سوپاپ ساعتی یک کامیون دیگر به روش زیر بکسل کرد .

سر شیلنگی رابط مخصوص را به خروجی سوپاپ ساعتی دو کامیون ببندید . در این حالت سیلندر مجتمع آزاد شده و هر دو کامیون دارای ترمز میباشند .

 

توجه : جهت رعایت نکات ایمنی حرکت کامیون را با درگیر کردن یک دنده سنگین و قرار دادن مانع یا سه گوش زیر چرخ (دنده پنج) مهار نمائید .