برخورد با تونل و پل کابوسی که از غفلت حادث می شود

 

مسیر مستقیم و صاف بار مهار شده و خوب سر جای خودش مستقر شده. خیالم از محکم بودن بار راحت بود. وزن باری که زده بودم سبک بود ولی مردم کنجکاوانه به بار و ماشین من خیره شده بودند. این تصویر برایم کمی غرور انگیز بود که این تریلی را با تکیه بر مهارت و تجربه ام هدایت میکردم.

صدای موسیقی ماشینم بلند بود و فارغ از همه مشکلات روزمره تو حال و هوای خودم بودم و انگار این ماشین سنگین و عظیم با ریتم موسیقی من به جلو میرفت و غافل از اینکه ارتفاع باری که زده بودم بالای چهار متر و نیم بود وتونل ها و پل هایی که منتظر برخورد با بار و تریلی من بودند.

که من ازش خبر نداشتم .....
تونل، تونل حاج آباد بود. قبلا این تونل دو طرفه بود و گذشتن از آن دشوار و دلهوره انگیز بود. بارهایی که ارتفاع زیادی داشتند از مسیر کنار گذر تونل عبور میکردند که با دیواره یا سقف تونل برخورد نکنند.

من غافل از همه ی اصول و قوانین و غفلت از ارتفاع بلند باری که زده بودم با سرعت بالا در حال نزدیک شدن به تونل بودم وشاید این غفلت ناشی از خطای چشم و فکر ما باشد که ارتفاع بار از ارتفاع تونل کمتر است.

آنقدر در شور و هیجان بودم حتی تابلوی نزدیک تونل میشوید را ندیدم که چراغهایم را روشن کنم.


ناگهان صدای مهیبی بلند شد و گرد و غباری که ناشی از خراشیدن دیواره ی تونل همه جا را پر کرد. شوک عجیبی بهم وارد شده بود و متحیر و با پاهای لرزان از ماشین پیاده شدم. دیدم که بار با دیواره ی تونل برخورد کرده. حالا باید چکار میکردم. تونل بسته شد و خودروهایی که رانندگانشان برای تماشای این صحنه ی وحشتناک می دویدند.

من با سهل انگاری سوژه ی خوبی برای دوربین های تلفن همراهشان خلق کرده بودم. دیگر جای غصه خوردن و سرزنش کردن خودم نبود. باید با یک ابتکاری راه را باز میکردم. تقریبا پنج سانتیمتر ارتفاع من بلند تر از دیواره بود و قسمت وسط تونل بلند تر از قسمت کناری تونل بود.

·        باد تایر ها را به اندازه کافی کم کردم تا ارتفاع ماشین کم شود. با این کار بار از دیواره جدا شد و من توانستم به قسمت مرزی تونل نزدیک بشوم.  آرام آرام و با احتیاط از تونل خارج شدم.

دستورالعمل

·        استفاده از کمرشکن های مخصوص بارهای مرتفع ( دارای تایرهای کوچک )

·        گرفتن مجوز محموله ترافیکی از وزارت راه

·        انتخاب مسیر درست و ایمن

·        داشتن اسکورت خودرویی در صورت بالا بودن ابعاد بار به لحاظ ارتفاع، عرض و طول

·        انتخاب خودروی مناسب با بار و انتخاب راننده با تجربه که دارای مهارت انتقال بارهای ترافیکی را داشته باشد

v    رانندگان با تجربه به خوبی میدانند هنگام وارد شدن به تونل و گذر از زیر پل ها سرعت خود را کاسته و با احتیاط و در نظر داشتن اندازه ارتفاع پل و بار اقدام به عبور مینمایند

v    یک راننده با تجربه هنگام عبور از تونل از قسمت وسط تونل عبور میکند و در صورت یک طرفه بودن جاده اجازه سبقت به خودرو های پست سر خود نمی دهد

v    هنگام حمل و نقل بارهای ترافیکی باید از تکنیک های صحیح مهار بار استفاده کرد