موارد مهم درمورد اتصال و جداسازی کشنده  ازتریلی :

1.       برای اتصال کشنده به تریلی  باید از قرار داشتن دنده پنج در زیر چرخ های تریلی اطمینان حاصل نماییم به طوری که دنده پنج  از دو طرف زیر چرخ را پر کرده باشند .

2.      با احتیاط و با کمک آینه ها آرام آرام کشنده را به طرف تریلی هدایت می کنیم و حواسمان باشد که محور دیفرانسیل کاملا با عرض تریلی میزان باشد و با در نظر گرفتن این شاخص باحرکت دنده عقب به آهستگی       تریلی را با ابتدای سینی تریلی مماس می کنیم باید دقت داشته باشیم ک صفحه  ریش  با صفحه تریلی فیکس باشد یعنی (نه بالاتر و نه پایین تر)، پس برای اطمینان حاصل کردن باید از کشنده پیاده بشویم واز نزدیک کنترل نماییم تا خطایی از ما سر نزند چون کمی عجله و بی دقتی باعث افتادن تریلی از جک یا برخورد کابین کشنده با تریلی می شود و اگرتریلی بار داشته باشد خطای  بیشتری در انتظار است. شما به عنوان یک راننده با احتیاط به خوبی واقف هستید که باید از قفل شدن ریش با میل تریلی اطمینان حاصل کرده ، ضامن ریش باید درجای خود قرار داشته باشد و راننده باید از نزدیک از  قفل شدن ریش اطمینان حاصل نماید.

 

جداسازی تریلی (کله کردن)

1.       تریلی را در جای مناسبی متوقف می کنیم ،باید حواسمان باشد که تریلی را برای زمان طولانی زیر سیم های برق فشارقوی پارک نکنیم خصوصا با بار  .( تریلی های حامل مواد سوختی )

2.      پس از انتخاب محل مناسب دنده پنج را در جلو و عقب چرخ تریلی قرار می دهیم البته بهتر است حداقل یک محور را کاملا با دنده پنج پر کنیم. در تریلی های جدید خود تریلی، ترمز دستی مجزا دارد درصورت داشتن ترمز دستی تریلی برای احتیاط از دنده پنج  هم استفاده نماید.

3.     کمی تریلی را در محل شیب دار قرار دهید یعنی عقب تریلی در شیب قرار بگیرد بهتر است چون وزن بار بر روی محور تریلی افتاده و برجک ها فشار نمی آید.

4.     از محکم بودن زمین اطمینان حاصل نمایید و از یک تراوس یا دو تکه چوب صاف برای زیر جک تریلی استفاده نمایید .


5.     پس از پایین آوردن جک ها ضامن ریش را به آهستگی بکشید و کف گردهای ترمز و کابل برق و کابل ABS  را جدا کنید و به آهستگی به جلو حرکت کنید پس از جدا شدن ریش از میل تریلی آرام آرام حرکت کنید و قبل از اینکه کامل از تریلی دور شوید از استقامت جک های تریلی اطمینان حاصل نمایید. )( درصورت داشتن تریلی به ترمز پارکینگ آن را حتما فعال کنید )

موارد نگهداری ریش

1.       ریش تریلی را قبل از اتصال به تریلی گریس کاری نمایید و صفحه ریش را هیچوقت خشک نگه ندارید، دقت نمایید که گریس کاری بیش از اندازه نباشد که باعث کثیف شدن شاسی کشنده و ریش شمامی  شود  و دراز مدت گر د خاک جذب شد ه باعث  بستن لایه ای از  رسوب می شود هنگام اتصال ریش به تریلی از ضربه زدن اجتناب کنید و با یک حرکت آرام اتصال را به پایان برسانید.

2.      اگر ریش با تریلی قفل نشد از ضربه زدن خودداری نمایید بعضی از میل تریلی ها به صورت غیر استاندارد بوده و قطر آن از استاندارد تعریف شده بیشتر  می باشد دراین صورت از اتصال کشنده با تریلی اجتناب نمایید.