شما دارید با یک تله بازی می کنید هنگام استفاده از موبایل موقعه رانندگی

پس چراعاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی جذابیت فضای مجازی را در پشت فرمان خودروی خود تجربه نکنید هر لحظه امکان دارد بعلت عدم هوشیاری شما اتفاق جبران ناپذیری رخ دهد 

 شاید بگوید مهارت شما به قدری هست که هم زمان هم رانندگی کنید و هم از موبایل هوشمند خود لذت ببرید مراقب دیگران باشید در یکی از دانشگاه های امریکا در تحقیقاتی  که انجام دادند . میزان هوشیاری کسانی که مشروبات الکی مصرف می کنند و مست رانندگی می کنند 4 برابر کسانی است از موبایل خودشان هنگام رانندگی استفاده می کنند


سر خودتان را با شگرد های مثل هنذفری گول نزنید هوشیاری شما همان در سطح پایینی می باشد