·        آشنایی با فناوری های جدید دروسایل نقلیه

نسل جدید کامیون های کشنده با توجه به خواسته ها و الزامات زیست محیطی و  کاهش مصرف سوخت و با تاکید بر حمل و نقل جاده ای سنگین برای کشیدن تریلر های دو ، سه، چهار، و پنج محور تولید می گردند و در انها از آخرین دانش و فناوری روز در زمینه ساخت و تولید کامیون های کشنده استفاده می شود.

سیستم هشدار دهنده دود : این سیستم در صورتی که دود یا خطری راشناسایی کند با آژیر به راننده هشدار میدهد.

واحد سنجش جریان هوا : در داخل هواکش دریچه ای وجود دارد که به نسبت شدت جریان هوا باز و بسته می شود و ECU  نیز متناسب با این، میزان پاشش سوخت را مشخص می کند.

تاخو گراف : تاخوگراف های فعلی که در ایران از آنها استفاده می شود، از نوع آنالوگ هستند و برای ثبت اطلاعات ازیک دیسک کاغذی یا همان صفحه سرعت استفاده می کنند. اما امروزه تاخوگراف های دیجیتالی نیز وجود دارد که به جای دیسک درآنها از کارت های هوشمند راننده استفاده می شود و همین طور قابلیت چاپ اطلاعات بر روی کاغذرا نیز دارند.

 فشار سنج هوای ترمز ها

در صورتی که فشار هوادر سیستم ترمز گیری پایین باشد و چراغ اخطار فشار سنج هوای ترمز روشن شود، باید دلیل افت فشار را بررسی کرد. اگر لامپ هشدار روشن شود باید توقف کرد. وقتی چراغ روشن شود موتور در حال کار کردن باشد، صدایی شنیده می شود. علاوه بر این چراغ توقف روشن می شود و پیام هشداری روی نمایشگر نشان داده می شود. وقتی موتور پس از اینکه مدتی خاموش بوده و راه اندازی شود، فشار هوا ممکن است به حدی برسد که رانندگی امکان نداشته باشد. در این هنگام چراغ اخطار روشن باقی می ماند  تا زمانی که فشار هوا به حد کافی ایجاد شود . اگر سیستم ترمز کاملا از هوا خالی باشد، مدتی طول می کشد تا نشانگر شروع به حرکت کند. در هنگام رانندگی، درجه درون قسمت سبز باقی می ماند، هرچند در هنگام ترمز گرفتن ممکن است برای مدت کوتاهی زیر قسمت سبز قرار گیر. درجه بالایی، درجه 1، فشار هوا را در مدار ترمزجلو نشان می دهد و درجه پایین تر، درجه 2 ، فشار هوا را در  مدار مدار ترمز عقب نشان می دهد..

سیستم خودکار تنظیم سرعت :

دستگاهی است که به صورت خودکار، در صورت افزایش سرعت بیش از حد مجاز تعیین شده ، سرعت را در حد تعیین شده ثابت نگاه می دارد.

GPS

سیستمی است که در داخل اتومبیل نصب شده و موقعیت و محل اتومبیل را به وسیله برقراری ارتباط ماهواره تعیین میکند و با نقشه موجود در حافظه خودرو، راننده به محل مورد نظر هدایت میکند.

 

پیش گرم کن موتور و سوخت

سیستمی که نیروی خود را از خروجی سیستم برق خودرو تامین می کند . دو نوع از سیستم های پیش گرم کننده عبارتند از :

1-نوعی که کنار سیلندر نصب شده و باعث گرم شدن دمای آب موجود در موتور تا 56 درجه سانتیگراد می گردد. سیستم ، بلافاصله پس از استارت فعال شده و باعث گرم شدن سریع موتور  ودر نتیجه روشن شدن راحت آن در هوای سرد می شود.

2-نوع مرسوم تر که در مسیر انتقال سوخت به موتور قرار دارد باعث تزریق سوخت گرم به موتور شده و درنتیجه روشن شدن موتور در هوای سرد را تسهیل می کند .

توربو شارژر

یکی ازموثرترین راهها برای افزایش توان موتور ها افزایش مقدار هوا  سوختی است که در سیلندر می سوزد. برای رسیدن به این هدف اغلب خودرو سازان تعداد سیلندر ها یا حجم آنها ر ا افزایش داده، اما این روش مقرون به صرفه نبوده و افزایش مصرف سوخت و آلایندگی زیاد را به دنبال دارد ؛ به همین منظور ساده ترین و به صرفه ترین راه استفاده از توربو شارژ است . توروبو شارژ مانند ، هوا را به داخل سیلندر دمیده یا پمپ میکند که عملا مرحله مکش توسط سیلندر حذف شده و این عامل مهم افزایش توان موتور به شمار می آید. در ارتفاعات هم  که غلظت هوا کم است توروبو شارژر به موتور کمک میکند تا دچار کاهش قدرت نشود. در ارتفعات برای هر مکش، پیستون جرم کمتری از هوا را به داخل سیلندر می کشد حتی با پر شدن سیلندر از سوخت به علت کمبود اکسیژن احتراق کامل صورت نمی گیرد. بنابراین، توروبو شارژ این کمبود را جبران کرده و موتور با شرایط عادی کار میکند .

سیستم اینتر کولر

از آنجا که هوای کمپرس شده از گازهای خروجی موتور تامین می شود ، لذا دارای درجه حرارت بسیار بالایی است و به همین جهت در خروجی کمپرسور یک خنک کن میانی تعبیه می شود. هدف از کار توربو شارژ فرستادن بیشتر مولکول هوا به سیلندر است نه بیشتر کردن فشار هوای ورودی به موتور. افزایش فشار هوا در توربو شارژرها تا حدودی ناشی از افزایش دمای هوای کمپرس شده قبل از ورود به موتور است. بنابراین استفاده از اینتر کولر برای پایین آوردن دمای هوا و متراکم کردن آن بسیار موثر خواهد بود اینتر کولر در حقیقت یک وسیله جانبی است شبیه به رادیاتور که بعد از کمپرسور قرار داشته و هوا پس از عبور از کمپرسور از داخل گذرگاه های آب بندی شده که هوای خنک جریان دارد عبور میکند و با انتقال حرارت خنک می شود.

سیستم ترمز ضد قفل ABS  

ویژگی مهم سیستم ضد قفل یا ضد لغزش معروف به ABS  این است که از قفل شدن چرخ ها حتی هنگامی که راننده پدال ترمز را تا انتها فشار می دهد ، جلوگیری می کند و مانع از انحراف خودرو می شود. بدین ترتیب می توان هنگام ترمز گیری ، خودرو را کنترل کرده و از موانع با اطمینان عبور کرد . پیشرفت این تکنولوژی به حدی رسیده است که در هر لحظه با استفاده از تناسب سرعت لاستیک ها  وکنترل انها ، تعادل خودرو حفظ می شود . ترمز های ABS  در بیان ساده دستگاه هایی الکترونیکی هستند که در هنگام ترمز گیری با کنترل فشار ( قطع و وصل کردن فشار ) هیدرولیک در کسری از ثانیه ارتباط لنت  را با دیسک یا کاسه برقرار و قطع می کنند و تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمز ها می شود . اهمیت اینگونه ترمز ها در سطوح خیس و لغزنده یا ترمز گیری در سرعت های بالا بیشتر نمایان می شود . در اینگونه موارد راننده از کنترل کامل بر روی وسیله نقلیه برخوردار است . روی صفحه نمایش دهنده ها مقابل راننده یک لامپ هشدار دهنده وجود دارد که روی آن کلمه anto-lock نوشته شده است.هر گاه اشکالی در عملکرد سیستم abs ایجاد شود این لامپ خاموش خواهد شد. هنگام روشن شدن خودرو این لامپ حدود چهار ثانیه روشن خواهد شد که در این زمان سیستم مشغول کنترل کردن خود است. در صورت خاموش شدن لامپ سیستم عملکرد صحیح خودرا داشته و در غیر این صورت روشن ماندن لامپ هشدار دهنده چه قبل از حرکت و چه بعد حرکت خودرو راننده رااز بروز اشکال آگاه خواهد کرد.

سیستم ترمزebs:این سیستم ترمز در شرایط جاده های برفی و زمستانی با تر کیب ترمز abs  و استفاده از قدرت موتور به راننده کمک می نماید که خودرو را به سادگی کنترل و متوقف نماید.

سیستم ترمز الکترونیکی(ebs): این سیستم به دلیل ارسال سیگنال الکترونیکی دارای تاثیر ترمز زیاد همراه با اعلام خطر فوری است. Ebs ایمنی تردد را هم برای کامیون های دارای اتاق ثابت و هم برای کامیون های دارای تریلر یا نسیم تریلر افزایش می دهد.ترمز های چرخ ها و ترمز های کمکی با هم کار میکند و این ایمنی و کار آمدی ترمز را افزایش می دهند. این سیستم به صورت استاندارد روی کامیونی که دارای تعلیق بادی است نیز نسب کرد و میتوان در بعضی کابرد ها آن را روی کامیونی که فنر های تخت دارد نیز نصب کرد. وقتی راننده پدال ترمز رافشار میدهد سیگنال های ترمز به دستگاه کنترل ebs ارسال می شوند. تعدادی سنسور اطلاعات مربوط به سرعت چرخ و ساییدگی لنت ترمز راارسال کرده و دستگاه کنترل فشار ترمز را برای هر اکسل و هر چرخ تعیین می کند.تعدیل کننده ها نیز فشار باد انتقال یافته به سیلندر های ترمز را کنترل می کنند.

سیستم سنسور ساییدگی لنت (lws):این سیستم مشخص می کند چه زمانی در حدود 20در صد از لنت ترمز باقی مانده است.

هنگام سازی قفل دیفرانسیل(dls):چرخ های رانش بیش از در گیرشدن قفل دیفرانسیل همگام می شوند.

سیستم کنترل کشش(tcs):ضد چرخش درجا و هما هنگ که کشش رابین چرخ های رانش توزیع می کند.

تجزیه و تحلیل ساییدگی لنت:کیلومتر های باقیمانده برای لنت ها را محاسبه می کند.

هشدار کار کرد ترمز:در صورتی که فرایند کاهش سرعت به نسبت فشار وارد شده بر پدال بیش از حد کند باشد هشدار می دهد.

سیستم ترمز esp:جدید ترین سیستم حفاظتی خودرو است و از سال 2002 میلادی بر روی 27در صد از وسایل نقلیه اروپایی نصب شده است.این آمار در خودروهای ژاپنی و امریکایی75در صد بوده و رو به افزایش است. خودروهایی که سیستمesp دارند از دیگر سیستمها نظیر abs,asr,ebd و....... استفاده می کنند. این سیستم برای کنترل مطلوب خودرو و بر روی سطح جاده و حفظ نبات آن در هنگام پیچیدن طراحی شده است. اگر راننده یا گردش سریع فرمان کنترل خودرو را از دست بدهد و خودرو بلغزد سیستمesp آن را به مسیر اصلی بر می گرداند. اگر خودرویی در حال حرکت باشد و ناگهان ترمز یکی از چرخ های آن فعال شود به دلیل اختلاف سرعت در جهت همان چرخ می چرخد. این سیستم در تانکها و خودروهای راهسازی به جای سیستم فرمان و در تراکتور ها و خودروهای رالی برای کنترل بهتر در کنار سیستم فرمان استفاده شده است.راننده با فشردن یکی از پدال ها یا اهرم های موجود در زیر پای خود خودرو را به سمت دلخواه هدایت میکند. Esp لغزش جانبی خودرو را به مسیر مورد نظر راننده بر می گرداند.

سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمزیebd:این سیستم ترمز در جهت توقف کامل خودرو با کمک ecu و چهار سنسور وکانال مجزا برای هر چرخ کمک می کند تا در شرایط جاده ای متفاوت هر چرخ را به تنهایی کنترل نماید و مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده و بارانی خاکی دست انداز و همچنین در ترمز های شدید و ناگهانی شود.

سیستم ترمز کنترل کششیtcs:شرایط موقعیت های بحرانی و رانندگی فقط محدود به سیستم ترمز نیست و در شرایط دیگری نظیر استارت و شتاب گیری (مخصوصا در سطوح لغزنده)و دور زدن (چرخش)نیز رخ خواهد داد که در نتیجه وقوع آنها شرایط رانندگی بسیار سخت و کنترل پذیری آنها مشکل خواهد بود سیستمtcs جهت رفع مشکلات ذکر شده طراحی گردیده است. اولین هدف این سیستم به عنوان سیستم مترقی abs حفظ پایداری و فرمان پذیری مناسب خودرو در هنگام شتابگیری است. این سیستم با مطابقت دادن گشتاور موتور با شرایط موجود سطح جاده قبل از وقوع شرایط بحرانی این عمل را انجام می دهد. با تر کیب بندی و استفاده همزمان از سیستم های tcs,abs امکان بهره گیری از شرایط رانندگی با سطوح بالای ایمنی و آسایشی مهیا مگردد.

ریتاردر:مجموعه ای است که روی سیستم محرکه نصب می شود و با استفاده از سیستم هیدرولیکی روغن و آب در زمان ترمز گیری باعث کاهش سریع از ریتاردر می توان در سرازیری های تند و سرعت های بسیار بالا بدون آسیب رسیدن به موتور و لنت را متوقف کرد.

واحد باز بینی موتور(ecu):واحد بازبینی موتور که با نام دیگری یعنی سیستم مدیریت موتور نیز شناخته می شود. قطعه ای الکترونیکی است که اساسا یک محاسبه کننده و بخشی از سیستم درونی احتراق موتور است که سیگنال های متعددی را در موتور می خواند و از آن اطلاعات برای کنترل سیستم احتراق استفاده می کند. این وسیله کنترل کننده دقیق عملیات موتور بهینه کننده سوخت (اما نه به طور مستقیم)برای ایجاد قدرت بیشتر موتور و در نهایت ایجاد کننده شرایطی برای آلودگی کمتر محیط زیست است که این مزیت را نسبت به نسل اولیه موتور ها (موتورهای با سیستم کابراتوری)دارد.ecu به دلیل در گیری تنگاتنگ با عملیات موزون موتور (ذر حد میلی به میلی ثانیه) میتواند نتایج مختلفی به همراه داشته باشد که موتور های کاربراتوری فاقد انجام آن هستند از قبیل: تنظیم درجه حرارت و رطوبت اسبابی که دایما در حال چرخشند تراکم هوا و در جه بندی اکتان سوخت.

سیستمlks :سیستم lks (پشتیبانی حرکت در خط) بر وضعیت کامیون در جاده نظارت می کند. در صورت انحراف نا خواسته از خط فعلی با هنگام ورود به خط مخالف این سیستم به راننده هشدار می دهد. اصلی ترین زمینه های کاربرد lks در رانندگی های طولانی مدت در بزرگراههای یعنی در زمان هایی است که کامیون با سرعت یکنواخت در محیط هایی با وضعیت تردد یکنواخت در حال حرکت است.