رانندگی در کوهستان

 

در رانندگی در کوهستان، نیروی جاذبه زمین نقش اصلی را بازی می کند. در هر صعودی جاذبه سرعت شما را کاهش می دهد. هر چه شیب بیشتر، دامنه شیب طولانی تر و یا بار ماشین سنگین تر باشد، بیشتر نیاز به استفاده از دنده سنگین خواهید داشت تا بتوانید از تپه بالا بروید.

در پایین رفتن از تپه های شیب دار،جاذبه تلاش می کند که سرعت شما را بیشتر کند. باید از سرعت مطمئن و مناسبی استفاده کنید،سپس از دنده سنگین و تکنیکهای مناسب در ترمز گرفتن بهره ببرید. بعضی وقت ها شاید لازم  باشد از ماشین تان پیاده شوید و چند قدمی پیاده مسیر پیش رویتان را بازدید کنید. حواس تان به تندی شیب ها و تیزی پیچ ها باشد. سپس بایک نقشه ذهنی از پیش تعیین شده، مسیر را ادامه دهید. در صورت امکان با راننده های دیگر که با مسیر و پستی بلندیهای آن آشنایی دارندصحبت کنید تا سرعت مناسب و جوانب احتیاطی لازم برای طی مسیر، دست تان بیاید. حتی المقدور آهسته و با حوصله برانید تا ترمزها بدون اینکه بیش از حدداغ کنند بتوانند پشتیبان شما باشند. اگر ترمزها بیش از اندازه گرم شوند، کاسه چرخ ها شروع به سرخ شدن می کنند. آنوقت شما  برای نگه داشتن ماشین در سرازیری، فشار بیشتری به پدال ترمز می آورید. آنگاه ترمزها عمل نمی کنند و... فاتحه مع الصلوات!

اگر می خواهید به فاتحه مع الصلوات!  ختم نشود و جان سالم به در ببرید، می توانید به روش زیر عمل کنید:

خودرو را به آرامی در کنار جاده متوقف کنید.

پس از خاموش کردن موتور، آنرا در دنده سنگین قراردهید. توجه داشته باشید که نباید از ترمز دستی استفاده کنید زیرا امکان آتش گرفتن چرخ ها وجود دارد.

سریعا اقدام به گذاشتن دنده پنج یا سنگ بزرگ جلوی چرخ ها نمایید.

بعد از خنک شدن چرخ ها، می توانید به مسیرتان ادامه دهید.

توجه: قبل از ورود به مسیر کوهستانی، بهتر است دنده پنج و کپسول اطفاء حریق در دسترس قرار گیرند