تریلر های مجهز به جرثقیل  برای تخلیه اسان و راحت

در ابعاد مختلف 6 متری و 12 متری این نوع تریلر ها در اسکله های بنادر در جابجایی کانتیر بسیار نقش مهمی را ایفا می کنند