با مدیریت مسعود قاسمی 

تراشکاری قطعات سنگین با دقت یک صدم و ساخت قطعات صعنتی سبک و سنگین  درکرج

آماده همکار ی با شرکت های معتبر بزرگ برای قبول و انجام  انواع سفارشات ساخت قطعات سنگین

09122601482شماره جهت ثبت سفارش