کوسه های خشمگین


  کامیون های  که  با سپر های غیر هم سطح با سپرهای بلند بسیار خطر آفرین می باشد در تصادفات بین کامیون ها و خودروهای سواری نبود سپر و گارد هم سطح در کامیون ها باعث می شود خودروی سواری زیر کامیون قرار بگیرد.

در تصویر ذیل نمونه ای از کامیون کشنده ای با سپر غیر هم سطح را مشاهده  می کنید.اگر سپر این کامیون استاندرد و هم سطح بود الان راننده این تاکسی در قید حیات بود

نمونه های زیادی از این کامیون ها در سطح کشور ما در حال تردد می باشند


نمونه ای از یک کشنده بنز مایلر با تایر های سایز 24*12

 نمونه دیگری از این نوع کامیون که از خانواده کار خانه بنز می باشد  که سایز تایر این خودرو به سبب  قطر زیادی که دارد در بالا بودن ارتفاع این خودرو تاثیر گذار است.که می توان این نقیصه را با تغییر سایز تایرها  می توان جبران نمود که امروزه بیشتر صاحبان این خودرو برای آسایش راننده و جلوگیری از اتلاف وقت به خاطر پنچر گیری تایر های این خودرو ها را تیوپلس می نمایندکه از لحاظ هزینه بسیار به صرفه می باشد و از ارتفاع این کامیون را درحد قابل توجه ای می کاهد و هندلینگ خودرو را بهبود می بخشد 

     نمونه از یک کامیون بنز مایلر 28*26

 این کامیون از تایرهای تیوپلس استفاده می نماید
برخورد یک کامیون با ارتفاع شاسی بلندتر و بدون گارد و سپر محافظ در یک تصادف معمولی فاجعه ساز می شود و خودروی عقبی به زیر شاسی کامیون فرو می رود .


راه حل پیشنهادی می تواند الزام خودروهای سنگین به نصب گارد و سپر هم سطح با سایرخودروها باشد. این راه حل در کامیون های ترانزیت که از ایران عبور می کنند بکار گرفته شده است در اصلاح این سپر ها و نصب گارد در عقب و طرفین و جلو ی کامیون باعث می شود هنگام برخورد، خودروهای کوچکتربه به جای اینکه به زیرکامیون بروند به اطراف پرت شوند.

در تصویر که مشاهده می نمایید این دو کامیون معیار سنجش خوبی برای مقایسه این نقیصه   می باشد

 

من که جرات نمی کنم با این کامیون برم تو جاده دهانش مثل یه کوسه بازه

در سالهای گذشته پلیس راهنمای و رانندگی شرکت سازنده این کامیون را ملزم به نصب گارد هم سطح نمود که قدم خوبی در کاهش تلفات فوت و خسارتی از این مشکل فنی می باشد ولی باید به فکر اصلاح خودروهایی که در حال حاضر فاقد این گارد هستند باشیم                                                                                                                                                

در تصویر ذیل نمونه جدیدی از طراحی کامیون بنز با نصب سپر های هم سطح استاندارد


با  داشتن این سپرها این کوسه تبدیل به دولفین های مهربان می شونند

 

 

در تصویری که مشاهده می نمایید از طرفین از قسمت شاسی نیز این خودرو مجهز به گارد گردید است که در صورت بر خورد خودرو از کنار خودروی سواری خسارت کمتری دیده و خطر جانی را تا 70  در صد می کاهد


بستن قسمت عقب تریلی یا کامیون با نصب گارد های طراحی شده خطر جانی  خودرو های سواری  ناشی از تصادف را می کاهد.

                                                                           با کمی ورق و آهن و ظرا فت سلیقه می توان مثل این تریلی از حادثه های دلخراش جلو گیری نمود

.