سلام

خیلی از ما در نوجوانی  رویای سفر به اورپا را در  سر می پرواندیم که ایا میشه یه روزی با یه تریلی خیلی شیک به اورپا و کشورهای خارجی سفر کنیم و  ودر انتظار رسیدن به سن 23 سالگی که سریع گواهینامه  بگیریم و بین الملی کنیم

لحظه شماری  می کردیم  ولی ناگهان پس از گذشت زمان خودمون رو کارمند یا کاسب یه محل دیدیم و هزاران فرسخ از رویای نوجوانی دور شدیم ویا خیلی نزدیک تر با تریلی تونستیم داخل ایران کار کنیم ولی به نقل از دوستان ترانزیت سوارمان و گفتن فرهنگ و جغرافیای اورپا یه افسردگی به انسان غالب میشه که ای کاش من جای پژمان ترانزیت بودم و در اون بهشت برین بودم ولی واقیعت چیزی دیگریست هر جا باشی یه نکته هستش هیچ جا وطن نمیشه و غربت مثل سرب تو گلوی ماست و اجازه گریه بهت نمی ده و حتی خنده

ولی من الان کاری به این موضاعات ندارم و می خوام در خصوص انتخاب کشنده مناسب و با مرام برای جاده های ترانزیت بحث کنم البته فراموش نکنیم که خارج از ایران بخصوص اورپا سرویس 24 ساعته در هر نقطه از اورپا باشی هست و خودروی کم مصرف و کم استحلاک مهمه که دوست و یار ما باشه و خودروی کابین و امکانات خوبی داشته باشه و نرم و راحت که خستگی رو به راننده منتقل نکنه

که من یه گزینه رو از همه بهتر سراغ دارم

1- مان

و بعد از مان بنز اکسور منتاژ المان ادامه مطلب چند هفته بعد