سلام دوستان عزیز و رانندگان زحمت کش خدا قوت به عزم تان خدا قوت به صبوریتان  و الان دارید در جاده ها رانندگی می کنید

احتیاط کنید و صبر پیشه کنید