علت اکثر تصادفات را در نظریه کارشناس  راهنمایی رانندگی باید دید و سری تکان داد تعصب  خورد که چقدر متحمل خسارت و ضربه های جبران نا پذیر خود و خانواده و جامعه شدیم

و همیشه ذر نظریه های افسر کارشناس یک چیز برجسته است عدم کنترل  خودرو از سوی راننده - عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه -نقص فنی

خودرو - انحراف به چپ - عدم رعایت فاصله طولی - و چند علت دیگه که نیاز هر کدام از این دلیل ها  را باید آسیب شناسی کرد 

که می شود در نقص فنی و عدم کنترل راننده را به کیفیت و استاندارد نبودن خودرو اتلاق داد و نگاه کارشناسی کرد خودروهای که فاقد هندلینگ کافی و تایرهای مناسب فصل و. خیلی چیزهای دیگه

که من از شما می خام علت رو برای من بفرستید