سکوت بهترین گزینه است برای فرو بردن بغض است ولی بغض را تا کی باید وارد درون گرد ناله های سرد یک کامیون در جاده شیندن صدای دود الود خسته اون تو سربالایی وخال کوپی راننده که نوشته رفیق بی کلک مادر همه وهمه دست به دست هم انسان را ناگزیر به کشیدن دستی تو میدان اول شهر می کند