ردیف

فعالیت                       تاریخ بازدید

 

 

 

 

 

 

1

بازدید سطح روغن موتور

 

 

 

 

 

 

2

بازدید سطح مایع و اتصالات باطری

 

 

 

 

 

 

3

بازدید روغن سطح روغن کلاچ

 

 

 

 

 

 

4

بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

 

 

 

 

 

 

5

بازدید سطح مایع خنک کننده موتور

 

 

 

 

 

 

6

بازدید نشتی لوله ها و بست های آب

 

 

 

 

 

 

7

بازدید تسمه (پروانه – کولر – ودینام)

 

 

 

 

 

 

8

بازدید عدم نشت روغن وسوخت  از خودرو

 

 

 

 

 

 

9

بازدید رینگ ومهره های چرخ – بازدید باد تایرها

 

 

 

 

 

 

10

تخلیه آب تانک

 

 

 

 

 

 

11

تخلیه آب و رسوبات مخزن سوخت

 

 

 

 

 

 

12

بازدید مسیر هوا رسانی

 

 

 

 

 

 

13

بازدید مسیر سیستم سوخت رسانی

 

 

 

 

 

 

14

بازدید ریش و صفحه پین تریلر نقاط جوش

 

 

 

 

 

 

 

کیلومتر شمار

 

 

 

 

 

 

 

پیمایش (از بازدید قبلی)

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ مراجعت به تعمیرگاه

 

 

 

 

 

 

 

نام ء نام خانوادگی وامضای راننده

 

 

 

 

 

 

 


فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور