با سلام

با توجه به بارندگی امسال وحوادث پیش امده چند نکته ارزشمند به رانندگان

1- حدامکان از رانندگی در شب پرهیز کنند

2- خودرو  خودشون رو همیشه سوخت گیری و باک رو پر نگه دارنند

3- مواد خوراکی مثل نان و کنسر بهمراه داشته باشید

4-خودرو حتما بخاری سلامت و سالمی داشته باشد

5- گاز پینک نیک یا یک چراغ نفتی در جعبه داشته باشید

6- مقداری بنزین یا نفت به اندازه چهار لیتر بادقت  ایمن در جعبه تریلر داشته باشید

7- پتو کیسه خواب

8- زنجیر چرخ

9- سیم بکسل یا زنجیر جهت بکسل کردن

10- الکل

11- بادگیر و چکمه و یک بیل کوچک

12- شارژ فندکی برای موبایل