ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • پنجشنبه, ۱ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

رویای راننده ترانزیت شدن

 • دوشنبه, ۲۹ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

سپرهای غیر همسطح

 • يكشنبه, ۲۸ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

ولوو بهتره یا بنز

 • يكشنبه, ۲۸ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

خستگی ها

 • چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

نحوه تعویض دنده

 • جمعه, ۵ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

روزه داری رانندگان

 • شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تپه شهدا

 • جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

درد دل هایم

 • جمعه, ۸ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

دل گرفتگی

 • سه شنبه, ۲۹ فروردين ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

داستان