ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • شنبه, ۳۱ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

خدا قوت

 • پنجشنبه, ۲۲ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

سفر با کوله بدون ماشین

 • جمعه, ۱۶ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تشکر ویژه

 • جمعه, ۱۶ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

جاده ها شفاعت می کنند

 • چهارشنبه, ۱۴ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

میزان مصرف سوخت ماشین الات

 • چهارشنبه, ۱۴ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تناسب محور ها در تقسیم بار

 • پنجشنبه, ۱ تیر ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

رویای راننده ترانزیت شدن

 • دوشنبه, ۲۹ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

سپرهای غیر همسطح

 • يكشنبه, ۲۸ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

ولوو بهتره یا بنز

 • يكشنبه, ۲۸ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

خستگی ها