ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • يكشنبه, ۲۸ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

خستگی ها

 • چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

نحوه تعویض دنده

 • جمعه, ۵ خرداد ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

روزه داری رانندگان

 • شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تپه شهدا

 • جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

درد دل هایم

 • جمعه, ۸ ارديبهشت ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

دل گرفتگی

 • سه شنبه, ۲۹ فروردين ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

داستان

 • جمعه, ۲۵ فروردين ۹۶
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

بار سنگین

 • يكشنبه, ۲۲ اسفند ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

قاتل خاموش

 • جمعه, ۲۰ اسفند ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تراشکاری اهرم ماشین