ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
  • جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

تریلی های جدید و مصرف سوخت

  • پنجشنبه, ۹ ارديبهشت ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

داستان تایر تنها

  • شنبه, ۴ ارديبهشت ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

تله یا موبایل

  • پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

مرسدس بنز یونیماگ

  • چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

ظرفیت بار کامیون ها

  • سه شنبه, ۳۱ فروردين ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

ترمز موتور یا ریتادر

  • دوشنبه, ۳۰ فروردين ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

روباه و کامیون

  • شنبه, ۲۸ فروردين ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

سرعت قدرت . احتیاط

  • جمعه, ۲۷ فروردين ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

مهار نکردن بار توجه توجه

  • جمعه, ۲۷ فروردين ۹۵
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

تغذیه رانندگان در جاده