ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

محل استراحت رانندگان

 • شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

قوی ترین کامیون دنیا

 • يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مراقب خودروهای کوچک باشید

 • شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

چالش های بزرگ برای بارهای عظیم

 • جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تریلی های جدید و مصرف سوخت

 • پنجشنبه, ۹ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

داستان تایر تنها

 • شنبه, ۴ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تله یا موبایل

 • پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مرسدس بنز یونیماگ

 • چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

ظرفیت بار کامیون ها

 • سه شنبه, ۳۱ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

ترمز موتور یا ریتادر