ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • شنبه, ۲۸ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

سرعت قدرت . احتیاط

 • جمعه, ۲۷ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مهار نکردن بار توجه توجه

 • جمعه, ۲۷ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تغذیه رانندگان در جاده

 • پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

روش بکسل کردن کامیون یدک کش

 • پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

نحوه اتصال کامیون کشنده به تریلر

 • پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مراقب چوب های کفی تریلر خود باشید

 • پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

محدویت ارتفاع و برخورد با تونل

 • يكشنبه, ۲۲ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

نحوه کنترل کامیون در سرازیری

 • شنبه, ۲۱ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

وظیفه راننده هنگام بارگیری و مهار بار

 • شنبه, ۲۱ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

توصیه به همه رانندگان عزیز