ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

کمربند ایمنی . ضامن سلامتی

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

بوژی کش های غول پیکر یا هزار پای های جاده

 • چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

شغل رانندگی

 • دوشنبه, ۱۰ اسفند ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

ابتکار یک راننده تریلی

 • جمعه, ۷ اسفند ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

قیچی شدن تریلی

 • چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

رانندگی تدافعی

 • چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۹۴
 • سلطان جاده ها
 • ۰ نظر
نمایش متن

ماشین های سنگین