ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • جمعه, ۲۰ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

چگونه کنار کامیون ها رانندگی کنیم

 • جمعه, ۲۰ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

چگونه کنار کامیون ها رانندگی کنیم قسمت 1

 • چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

نحوه دنده عقب رفتن با تریلی

 • چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

دلیل واژگونی خودروها

 • چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

داف نارنجی

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مار نا قلا

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تانکر تریلی

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

پیچ جاده و واژگونی

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

کامیون هایی با سپرهای بلند و غیرهم سطح

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

کمربند ایمنی . ضامن سلامتی