ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
  • جمعه, ۷ اسفند ۹۴
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

قیچی شدن تریلی

  • چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۹۴
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

رانندگی تدافعی

  • چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۹۴
  • خسته دلان
  • ۰ نظر
نمایش متن

ماشین های سنگین