ماشین های سنگین

مهارت های رانندگی

Norway
 • چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۹۵
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

داف نارنجی

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

مار نا قلا

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

تانکر تریلی

 • يكشنبه, ۱۶ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

پیچ جاده و واژگونی

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

کامیون هایی با سپرهای بلند و غیرهم سطح

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

کمربند ایمنی . ضامن سلامتی

 • جمعه, ۱۴ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

بوژی کش های غول پیکر یا هزار پای های جاده

 • چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

شغل رانندگی

 • دوشنبه, ۱۰ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

ابتکار یک راننده تریلی

 • جمعه, ۷ اسفند ۹۴
 • خسته دلان
 • ۰ نظر
نمایش متن

قیچی شدن تریلی